หาขุนพล

ขั้นแรก1: เลือกขุนพล

ค่าย:

คุณสมบัติ:

ขั้น 2: เลือกขุนพลเพื่อสู้

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
รูป

รวมขุนพล

ขั้น 3: ผลลัพธ์

  • ตานี้เปิดใช้งานเดียวกัน 0 การรวม